Podotherapeuten in Tilburg

Deze podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Podotherapie VAN DER KAA Podotherapie M. Visser Podotherapie Smulders Buchrnhornen

Hoofdvestiging
Welzijn West
Wandelboslaan 30
5042 PD Tilburg

Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 38
Tilburg

La Vista Duna (Reeshof)
Ketelhavenstraat 47
Tilburg

Gezondheidscentrum Beethoven
Beethovenlaan 336
Tilburg

Sportschoenenspreekuur
Wilkin Sport (Stappegoor)
Op afspraak.

Telefoon: 013 463 39 86
E-mail: info@allesovervoeten.nl
Websites: www.allesovervoeten.nl en www.zlippo.nl

Beeklaan 145
5032 AD Tilburg

Hardlopers-spreekuur
Lokatie: Runshop Greg van Hest
Wilhelminapark 43

Telefoon: 013 590 42 72
GSM: 06 524 811 98

E-mail: info@sportpodo.nl
Website: sportpodo.nl

Locatie Reeshof
Ophemertstraat 2
5045 TG Tilburg
Telefoon: 013 571 92 34

Diabetes-voetpoli
Locatie Tweestedenziekenhuis Tilburg
Afd. Interne geneeskunde/Chirurgie
Postadres: zie praktijk Reeshof
Telefoon: 013-467 39 35

E-mail: info@podotherapiesmulders.nl
Website: podotherapiesmulders.nl

Fa. Buchrnhornen
Dr. Deelenlaan 8
5042 AD Tilburg
Telefoon: 013 543 26 48

Diabetes voetpoli
Lokatie: Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Afd. interne geneeskunde (route 25)
Postadres: zie praktijk Tilburg
Telefoon: 013 5398034

E-mail: saskia.klijsen@buchrnhornen.nl
Website: buchrnhornen.nl

Praktijk van der Kaa Praktijk M. Visser Praktijk Smulders Winkel Buchrnhornen

Podotherapeuten VAN DER KAA

Monique van der Kaa, Janny Erkens, Marly van Beek, Maarten Schram

Podotherapeut

Maarten Vissers

Podotherapeuten

Frans Smulders, Coreen Smulders en Ingrid Verhees

Podotherapeuten Buchrnhornen

Saskia Klijsen-Spijkers, Saskia Stokkermans en Judith Sanders